Qingdao ADA Flexitank

Membership Type - Associate
Membership Category - Flexitanks

Manufacturer of flexitanks for shipping bulk liquids in containers

 

Xiaya Community,
Jihongtan Subdistrict,
Chengyang District,
Qingdao,
China